Liftbetrieb Saison 2003/2004:

Montag, 19.01.2004
Dienstag - Freitag, 27.01 - 30.01.2004